การประชุมคณะทำงานลด และคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัด และวิธีการกรอกข้อมูลขยะลงในระบบ E-Report

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

         นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายนคร เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานลด และคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัด และวิธีการกรอกข้อมูลขยะลงในระบบ E-Report ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.