พบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 - 08.30 น.

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมพบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

         โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.