การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปสถานะข้อมูล metadata การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปสถานการณ์ของจังหวัดในรูปแบบ Infographic และการเตรียมการศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและจัดเตรียมข้อมูล

           ในการนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.