ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา 2019หรือโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

          นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับจิตอาสา ส่วนราชการ ประชาชน ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา 2019หรือโควิด-19 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและลดการแพร่ระบาดขยายวงกว้าง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากผ้าอนามัย และนำมาเผยแพร่ให้กับบุคลากรในสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.