การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

          นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563

          เพื่อรับนโยบายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆ ของสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.