การประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนปฎิบัติงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ภายใต้ (ร่าง) แผนปฎบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563-2565

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

           นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนปฎิบัติงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ภายใต้ (ร่าง) แผนปฎบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563-2565 ณ ห้องประชุมราวินทรา ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท นครนายก

          โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.