การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 13/2563 และมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 13/2563 และมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลาง

            โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.