การประชุมทางไกล (VDO Conference) การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้ารารการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO Conference) การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.