การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ประจำเดือน เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

             นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา และวางแผนดำเนินงานโครงการอื่น ๆ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.