ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้จากช่องทางต่อไปนี้


1. แจ้งด้วยตนเองที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

2. ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเดิม) ชั้น 2 ถนน สุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

3. ทางอีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ทางโทรศัพท์ 037- 311259 โทรสาร 037- 311234

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.