การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

          นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม ขุนด่านชั้น 5 จังหวัดนครนายก.

         โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.