โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำส่วนราชการต่างๆ ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ นครนายก

โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.