การประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

  • นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
  • โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.