พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารประชุมสงฆ์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ จงศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนนำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าว

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.