พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดนครนายก เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดนครนายก เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ในการนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.