กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" จังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมข้าราชการ ในนามผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" จังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และได้นำสิ่งของไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(COVID-19) จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ตำบลป่าขะ จำนวน 2 ชุด และตำบลอาษา จำนวน 1 ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.