โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก"ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

            วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  โดย ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำส่วนราชการในจังหวัดนครนายก ให้บริการประชาชน โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ณ วัดแทนโพธิ์ ต.แทนโพธิ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

W8

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.