การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

          วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (๐๙.๓๐ น.) นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมสาริกา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน

w27

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.