การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ปี ๒๕๖๐

             วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมติดตาม และตรวจสอบการเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค ณ เทศบาลตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากที่สุด

W35

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.