รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

          รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

                          * รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

                          * รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

                          * รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

                           * รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

* รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.