การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

  

การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

จังหวัดนครนายก

ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว 

WK K1

K2

K3

K44

K5

K666

        YG3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.