การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว

 

การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

จังหวัดนครนายก

ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว

WT

T1

T2

T3

T4

T5

T6

YG3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.