การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

 

การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

จังหวัดนครนายก

ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

WP

                                                       

p1G

p2

p3

 YG3

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.