การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

 

การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

จังหวัดนครนายก

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ 

WKK

KK1

KK2

KK3


YG3 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.