สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ 2562

        ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 1/2562

        ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 2/2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

        ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 1/2561

        ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 2/2561

        ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 3/2561

       ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 4/2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

         ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 2/2560

         ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 3/2560

         ***สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 4/2560

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.