การตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/ด่านชุมชน/จุดบริการ ศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดนครนายก

วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

                  นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจารุณี ชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผนสถิติ และเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดนครนายก  "ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/ด่านชุมชน/จุดบริการ ศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดนครนายก " 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.