พิธีรับไฟพระฤกษ์พระราชทาน

 วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

                 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจารุณี ชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผนสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วม พิธีรับไฟพระฤกษ์พระราชทานเพื่ออัญเชิญประกอบในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ "ขุนด่านเกมส์ " ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ และ การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ " นครนายกเกมส์ " ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี... นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.