การประชุมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

 วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                      นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก และ นางสาวจารุณี ชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผนสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วม " ประชุมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ " ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก


สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.