กิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชนศรีกะอาง

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

          นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นางอุษณี ทองมี ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดนครนายก ร่วมกับ ทีมงาน บมจ.ทีโอที และ กศน.จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ชุมชนตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีแกนนำจาก

๑. ชุมชนหมู่ ๒ บ้านละว้า ตำบลศรีกะอาง

๒. ชุมชนหมู่ ๖ บ้านดอน ตำบลศรีกะอาง

๓. ชุมชนหมู่ ๗ บ้านหนองแฟบ ตำบลศรีกะอาง  ** สถานที่จัดกิจกรรม **

๔. ชุมชนหมู่ ๘ บ้านหนองรีใหม่ ตำบลศรีกะอาง

๕. ชุมชนหมู่ ๙ บ้านน้ำซับ ตำบลศรีกะอาง

net 090118

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.