ประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเพื่อให้เข้าถึงชุมชน

 วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑    (เวลา ๐๙.๓๐)

          นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวจารุณี ชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผนสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก  ร่วม ประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเพื่อให้เข้าถึงชุมชน โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมหารือฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงในเชิงบูรณาการ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

120161 1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.