ประชุมชี้แจงงานโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

             นางนาตยาเมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางอุษณี ทองมี ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ "ประชุมชี้แจงงานโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.