การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ร่วม "การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคา ๒๕๖๑" ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี..นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.