การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจารุณี ชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วม ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ณ ห้องพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.