การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ร่วม " ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ " ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.