"กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชนอำเภอบ้านนา"

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ณ ศาลาบารมีพระพรหมสุธี วัดช้าง อำบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.