ประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) การซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐น.

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วม " ประชุมระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) การซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.