กิจกรรม”โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน กิจกรรม”โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณอ่างหน้ากระดาน หมู่ ๙ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก โดยนางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.