ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติ ระดับอำเภอ (อำเภอองครักษ์)

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

       นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายพฤหัส สุทธิพงศ์พันธ์ พนักงานสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติ ระดับอำเภอ (อำเภอองครักษ์) ณ พื้นที่ปฎิบัติงาน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.