ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติ ระดับอำเภอ (อำเภอปากพลี)

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิณัฐฐา หมอดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติ ระดับอำเภอ (อำเภอปากพลี) ณ พื้นที่ปฎิบัติงาน อ.ปากพลี จ.นครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.