ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ถนนสุวรรณศร  ต.ท่าช้าง  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  26000

โทรศัพท์. 0-3731-1259 โทรสาร. 0-3731-1234 

E-mai   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.