การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอองครักษ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

           นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก ร่วม การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอองครักษ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ ในหัวข้อวาระการประชุม เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสาน งานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.