อบรมสัมนาหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

            นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน อบรมสัมนาหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

           โอกาสนี้นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัด นครนายก มอบหมายให้ น.ส.จารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.