การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านนา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น

            นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก นำเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ชี้แจงเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอ และการสร้างเครือข่าย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.