กิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก”

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.

     นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อม ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดนครนายก ร่วม กิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณลานหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล 

     โอกาสนี้นางนาตยา เมฆอรุณสถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.