กิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2561

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่ราชการจังหวัดนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จังหวัดนครนายก เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ บริเวณพระลานบรมราชวังดุสิต และวริเวณสนามเสือป่า 

           โอกาสนี้ นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมงานดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.