พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดนครนายก

 วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562

            นางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วม พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดนครนายก วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.