การประชุม สมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

            นางสาวเกษร ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วม การประชุม สมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.