พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

           นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน จิตอาสา ร่วม 1,000 คน. สวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีและร่วมถวายความจงรักภักดี ต่อ ในหลวง รัชกาลที่ 10 อย่างพร้อมเพรียง 

         โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชละเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.


สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.