พิธีตักบาตรพระนวกะ 89 รูป ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

           ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน พิธีตักบาตรพระนวกะ 89 รูป ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จ.นครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.