พิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดนครนายก ครบรอบ 73 ปี

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน พิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดนครนายก ครบรอบ 73 ปี โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาคริสต์ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ต่อด้วย สักการะเสาหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต่อจากนั้น ประธานในพิธีชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุดการแสดงรำวงนครนายก และ กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้เด็ก และเยาวชน จังหวัดนครนายก จำนวน ๘๐ ทุน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เทศบาลเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.